česká

Factors influencing foraging of large hoverflies

Pavlíková, A. (1,2,3), Janovský, Z. (2), Říhová, D. (2,4), Mikát, M. (4), Vosolsobě, S. (5), Ponert, J. (5)

1) katedra zoologie, PřF JU, České Budějovice
2)Katedra botaniky, PřF UK, Praha
3) Entomologický ústav BC AVČR
4) Katedra zoologie, PřF UK, Praha
5) Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK, Praha

Factors influencing abundances of hoverfly pollinators in agricultural landscape: Do unmown verges provide quality catering?

Horčičková, E. (1), Janovský, Z. (1), Pavlíková, A. (1,5), Mikát, M. (1), Hadrava, J. (1), Kmecová, K. (2), Požárová, D. (3), Smyčka, J. (1), Herben, T. (1,4)

1)Katedra botaniky, PřF UK v Praze
2)Gymnázium Znojmo
3)Gymnázium Rakovník
4)Botanický ústav AV ČR, Průhonice
5) Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Je pro opylovače důležitější, kde jídlo roste, než jaké je? O pestřenkách (Syrphidae) a jejich vztazích k biotopům a postupně rozkvétajícím zdrojům.

Janovský, Z. (1), Uhlíková, N. (2), Gruberová, P. (2), Pavlíková, A. (3), Kmecová, K. (4), Horčičková, E. (1), Smyčka, J. (1), Herben, T. (1,5)

1) katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta University Karlovy
2) Gymnasium Johanna Keplera, Praha 6 - Pohořelec
3) katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích
4) Zahradnická fakulta Mendelovy university v Brně
5) Botanický ústav, AVČR

Co ovlivňuje reprodukční úspěšnost běžných druhů rostlin v krajině?

Janovský, Z. (1), Tomšová, P. (2), Jersáková, J. (2), Herben, T. (1,3)

1) katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta University Karlovy
2) katedra ekologie a biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích
3) Botanický ústav, AVČR, Průhonince

Rozmanitost struktury opylovacích sítí v rámci jedné louky

Hadrava, J. (1), Janovský, Z. (2), Mikát, M. (1)

1) katedra zoologie, PřF UK, Praha
2) katedra botaniky, PřF UK, Praha

Pestřenky (Syrphidae) a opylování v zemědělské krajině – Potřebujeme louky, nebo stačí jenom lem u silnice?

Janovský, Z. (1), Horčičková, E. (1), Pavlíková, A. (3), Uhlíková, N. (5), Gruberová, P. (6), Mikát, M. (2), Kmecová, K. (4), Hadrava, J. (2), Smyčka, J. (1), Požárová, D. (7), Herben, T. (1,8)

1) katedra botaniky, PřF UK, Praha
2) katedra zoologie, PřF UK, Praha
3) katedra zoologie, PřF JU a Entom. ústav AVČR, České Budějovice
4) G. Znojmo
5) G J. Keplera, Praha
6) G Klatovy
7) G Rakovník
8) Botanický ústav AVČR, Průhonice

Prostorová aktivita pestřenek rodu Eristalis (Diptera: Syrphidae)

Hadrava, J. (1), Mikát, M. (1), Pavlíková, A. (2), Uhlíková, N. (5), Gruberová, P. (6), Janovský, Z. (3), Korábek, O. (1), Faltýnková, J. (4), Dvořák, T. (7), Matoušková, E. (8), Požárová, D. (9)

1) katedra zoologie, PřF UK, Praha
2) katedra zoologie, PřF JU, České Budějovice
3) katedra botaniky, PřF UK, Praha
4) PřF UK, Praha
5) Gymnasium Jana Keplera, Praha
6) Gymnasium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
7) Gymnasium Jana Masaryka, Jihlava
8) Gymnasium Sokolov
9) Gymnasium Zikmunda Wintra, Rakovník

Miniatura posteru v jpg

Vztahy lučních rostlin s opylovači – kdo s kým a kolik to může stát?

Zdeněk Janovský
katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta University Karlovy
spoluautoři výsledků: Anežka Pavlíková, Michael Mikát, Jiří Hadrava, Eva Horčičková, Dagmar Říhová, Stanislav Vosolsobě, Marie Pospíšková, Jan Smyčka, Kateřina Kmecová

Pestřenky a květy - konzervativnost nebo preference?

Pospíšková, M. (1), Aldorfová, K. (2), Faltýnková, J. (3), Smyčka, J. (1), Janovský, Z. (1), Martinek, J. (3), Mikátová, Š. (3), Jersáková, J. (4)

1) katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
2) Gymnasium Českolipská, Praha
3) Přírodovědecká fakulta UK, Praha
4) katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice

Protichůdné selekční tlaky opylovačů a granivorů

Pavlíková, A. (1), Říhová, D. (2), Janovský, Z. (3), Mikát, M. (2), Ponert, J. H. (4), Vosolsobě, S. (4)

1) katedra zoologie PřF JU, Branišovská 31, České Budějovice, 370 05
2) katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44
3) katedra botaniky PřF UK, Benátská 6, Praha 2, 128 43
4) katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná 5, Praha 2, 128 43

Stránky

Subscribe to RSS - česká