rostliny

O pestřenkách vyšel článek v Živě

V zářijovém čísle Živy, věnovaném 100. výročí České botanické společnosti,  vyšel článek zabývající se popularisací výsledků našeho pokusu, kterému říkáme interně jiné čtverce.

Subscribe to RSS - rostliny