2012

Prostorová aktivita pestřenek rodu Eristalis (Diptera: Syrphidae)

Hadrava, J. (1), Mikát, M. (1), Pavlíková, A. (2), Uhlíková, N. (5), Gruberová, P. (6), Janovský, Z. (3), Korábek, O. (1), Faltýnková, J. (4), Dvořák, T. (7), Matoušková, E. (8), Požárová, D. (9)

1) katedra zoologie, PřF UK, Praha
2) katedra zoologie, PřF JU, České Budějovice
3) katedra botaniky, PřF UK, Praha
4) PřF UK, Praha
5) Gymnasium Jana Keplera, Praha
6) Gymnasium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
7) Gymnasium Jana Masaryka, Jihlava
8) Gymnasium Sokolov
9) Gymnasium Zikmunda Wintra, Rakovník

Miniatura posteru v jpg

Factors influencing foraging of large hoverflies

Pavlíková, A. (1), Janovský, Z. (2), Říhová, D. (3), Mikát, M. (3), Vosolsobě, S. (4), Ponert, J. (4,5)

Miniatura posteru v jpg

Flower constancy altering the outcome of preferential behaviour of pollinator

Smyčka, J. (1), Janovský, Z. (1), Pospíšková, M. (1), Herben, T. (1)

1) Dept. of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague

Flower constancy (FC) is a pollinator behaviour that is universal across insect groups, but its effects, including interaction with preferential behaviour, are not well understood. We used non-spatial transition matrix model to show that a system with FC discriminates less attractive or rare plant species stronger than system without FC.

Miniatura posteru v jpg

Improving mark-release-recapture estimates of short-lived highly mobile pollinators using additional information on weather and landscape composition

Hadrava, J. (1), Kazda, A. (6), Pavlíková, A. (2), Mikát, M. (1), Gruberová, P. (5), Janovský, Z. (3), Uhlíková, N. (4), Herben, T. (3)

1) Dept. of Zoology, Charles University in Prague, Czech Republic
2) Dept. of Zoology, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic
3) Dept. of Botany, Charles University in Prague, Czech Republic
4) Secondary grammar school of Johannes Kepler, Prague, Czech Republic
5) Secondary grammar school of Jaroslav Vrchlický, Klatovy, Czech Republic
6) Dept. of Algebra, Chrales University in Prague, Czech Republic

Miniatura posteru v jpg

The preferred and the near - the actual hoverfly preferences for host plants and the role of spatial aspect

Janovský, Z. (1), Pospíšková, M. (1), Smyčka, J. (1), Herben, T. (1,2)

1) Dept. of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague
2) Institute of Botany, Czech Academy of Sciences, Průhonice by Prague, Czech Republic

Miniatura posteru v jpg

Letošní výsledky našeho projektu

V letošním roce se nám podařilo získávat výsledky z našich pokusů týkajících se využívání jednotlivých míst v krajině opylovači a také jsme dále postoupili ve zkoumání preferencí pestřenek a dalších faktorů ovlivňujících jejich aktivitu. Na tyto dílčí výsledky se můžete nově podívat v sekci Kde o sobě dáváme vědět, kde u jednotlivých konferenčních příspěvků z roku 2012 si můžete tentokrát prohlédnout nejen abstrakty, ale také celá presentovaná plakátová sdělení.

Subscribe to RSS - 2012