konference

Factors influencing foraging of large hoverflies

Pavlíková, A. (1,2,3), Janovský, Z. (2), Říhová, D. (2,4), Mikát, M. (4), Vosolsobě, S. (5), Ponert, J. (5)

1) katedra zoologie, PřF JU, České Budějovice
2)Katedra botaniky, PřF UK, Praha
3) Entomologický ústav BC AVČR
4) Katedra zoologie, PřF UK, Praha
5) Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK, Praha

Factors influencing abundances of hoverfly pollinators in agricultural landscape: Do unmown verges provide quality catering?

Horčičková, E. (1), Janovský, Z. (1), Pavlíková, A. (1,5), Mikát, M. (1), Hadrava, J. (1), Kmecová, K. (2), Požárová, D. (3), Smyčka, J. (1), Herben, T. (1,4)

1)Katedra botaniky, PřF UK v Praze
2)Gymnázium Znojmo
3)Gymnázium Rakovník
4)Botanický ústav AV ČR, Průhonice
5) Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Je pro opylovače důležitější, kde jídlo roste, než jaké je? O pestřenkách (Syrphidae) a jejich vztazích k biotopům a postupně rozkvétajícím zdrojům.

Janovský, Z. (1), Uhlíková, N. (2), Gruberová, P. (2), Pavlíková, A. (3), Kmecová, K. (4), Horčičková, E. (1), Smyčka, J. (1), Herben, T. (1,5)

1) katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta University Karlovy
2) Gymnasium Johanna Keplera, Praha 6 - Pohořelec
3) katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích
4) Zahradnická fakulta Mendelovy university v Brně
5) Botanický ústav, AVČR

Flowering a week later is dearly bought off by lower reproductive success – What influences pollination success in a cultural landscape?

Janovský, Z. (1), Tomšová, P. (2), Horčičková, E. (1), Uhlíková, N. (3), Gruberová, P. (4), Kmecová, K. (5), Smyčka, J. (1), Řičařová, V. (1), Herben, T. (1,6)

1) Dept. of Botany, Faculty of Science, Charles University in Prague
2) Dept. of Ecosystem Biology, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice
3) Secondary Grammar School of Johannes Keppler, Prague 6, Prague
4) Secondary Grammar School Klatovy, Klatovy
5) Secondary Grammar School Znojmo, Znojmo
6) Institute of Botany, Czech Academy of Sciences, Průhonice

Co ovlivňuje reprodukční úspěšnost běžných druhů rostlin v krajině?

Janovský, Z. (1), Tomšová, P. (2), Jersáková, J. (2), Herben, T. (1,3)

1) katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta University Karlovy
2) katedra ekologie a biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích
3) Botanický ústav, AVČR, Průhonince

Rozmanitost struktury opylovacích sítí v rámci jedné louky

Hadrava, J. (1), Janovský, Z. (2), Mikát, M. (1)

1) katedra zoologie, PřF UK, Praha
2) katedra botaniky, PřF UK, Praha

Pestřenky (Syrphidae) a opylování v zemědělské krajině – Potřebujeme louky, nebo stačí jenom lem u silnice?

Janovský, Z. (1), Horčičková, E. (1), Pavlíková, A. (3), Uhlíková, N. (5), Gruberová, P. (6), Mikát, M. (2), Kmecová, K. (4), Hadrava, J. (2), Smyčka, J. (1), Požárová, D. (7), Herben, T. (1,8)

1) katedra botaniky, PřF UK, Praha
2) katedra zoologie, PřF UK, Praha
3) katedra zoologie, PřF JU a Entom. ústav AVČR, České Budějovice
4) G. Znojmo
5) G J. Keplera, Praha
6) G Klatovy
7) G Rakovník
8) Botanický ústav AVČR, Průhonice

Prostorová aktivita pestřenek rodu Eristalis (Diptera: Syrphidae)

Hadrava, J. (1), Mikát, M. (1), Pavlíková, A. (2), Uhlíková, N. (5), Gruberová, P. (6), Janovský, Z. (3), Korábek, O. (1), Faltýnková, J. (4), Dvořák, T. (7), Matoušková, E. (8), Požárová, D. (9)

1) katedra zoologie, PřF UK, Praha
2) katedra zoologie, PřF JU, České Budějovice
3) katedra botaniky, PřF UK, Praha
4) PřF UK, Praha
5) Gymnasium Jana Keplera, Praha
6) Gymnasium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
7) Gymnasium Jana Masaryka, Jihlava
8) Gymnasium Sokolov
9) Gymnasium Zikmunda Wintra, Rakovník

Miniatura posteru v jpg

Factors influencing foraging of large hoverflies

Pavlíková, A. (1), Janovský, Z. (2), Říhová, D. (3), Mikát, M. (3), Vosolsobě, S. (4), Ponert, J. (4,5)

Miniatura posteru v jpg

Stránky

Subscribe to RSS - konference