Seznam publikací pocházejících ze zimnich geobotanických kurzů a kurzů zimní ekologie PřF UK v Praze.

Jeník J. & Kosinová-Kučerová J. 1964: Příspěvek k poznání přírody Labského dolu v Krkonoších. Opera Corcontica 1: 71–88.

Kubíková J., Kosinová J. & Jeník J.1965: Výsledky některých zimních mikroklimatických měření v západních Krkonoších. Opera Corcontica 2: 17–26.

Štursa J., Jeník J., Kubíková J. et al. 1973: Sněhová pokrývka západních Krkonoš v abnormální zimě 1969/1970 a její ekologický význam. Opera Corcontica 10: 111–146.

Rektoris, L. Šustr, P. & Kovář, P. 1995: Zimní hydrometeorologické poměry v imisně ovlivněném mikropovodí U dvou louček v Orlických horách. Lesnictví-Forestry 41: 265–272.

Münzberbová Z., Hédl R., Černý T., Petřík P., Suchara I., Vařeka J. & Kovář P. 1999: Coincidence of winter microclimatic conditions and plant communities of peat-bog and its surroundings in the Rejvíz National Nature Reserve in Hrubý Jeseník Mts. Novitates Botanicae 13: 55–71.

Melichar V., Pohlová R., Petřík P., Vařeka J., Suchara I. & Kovář P. 1998: The changes in winter ecology of a small water catchment area „U dvou louček“ (Orlické hory Mts., E Bohemia) deforested under the impact of atmospheric pollution. Novitates Botanicae 12: 89–106.

Sklenář P., Karlík P., Koubek T., Scharffová K., Křivánek M. & Suchara I. 2007. Temperature inversion in the sandstone valley of the Křinice river (Bohemian Switzerland National Park): winter measurements. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson, A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha, pp: 104–109.

.