Andalucía 2011

 

Aktualizace 20.4.2011

Speciální zahraniční botanická exkurze

pořádaná Katedrou botaniky PřF UK ve dnech 22.4.-8.5.2011

 

Vedoucí exkurze:        Luboš D. Hrouda, Pavel Špryňar, Martin Hejda

 

Přípravné materiály:

Aktuální verze itineráře (L. D. Hrouda 7.4.2011)

Starší informace na stránkách Katedry botaniky PřF UK (ze dne 26.1.2011)

Exkurzní průvodce Andalucía 2011 (PDF 22.5 MB)

 

Botanická určovací literatura:

● Flora vascular de Andalucia Occidental

Díl 1 (PDF, 89.5 MB), Díl 2 (PDF, 123.5 MB), Díl 3 (PDF, 108.8 MB)

Flora vascular de Andalucia Oriental

Díl 1 (PDF, 37.5 MB), Díl 2 (PDF, 49.7 MB), Díl 3 (PDF, 42.8 MB), Díl 4 (PDF, 43.6 MB)

 

Další botanické prameny:

Planě rostoucí rostliny západního Středozemí (online fotoatlas)

Flora of Almería (online fotoatlas, další informace)

Lagascalia (botanický časopis university v Seville)

Plant formations in the Iberian bioprovince (P. M. Rhind) (PDF, 127 kB)

 

Jazykovědná literatura:

Příručka „Španělsky snadno a rychle“ (F. Vymazal, 1928) (PDF, 13.28 MB)