Pannonia 2010

 

Aktualizace 25. 5. 2010 (po návratu)

 

Speciální zahraniční botanická exkurze

pořádaná Katedrou botaniky PřF UK ve dnech 14.-23.5.2010

 

Vedoucí exkurze:        Luboš D. Hrouda, Pavel Špryňar, Věra J. Hroudová

 

Přípravné materiály:

Itinerář exkurze (L. D. Hrouda 26.4.2010) [DOC 28 kB]

Prezentace Pannonia 2010 (L. D. Hrouda 4.5.2010) [PDF 5.4 MB]

Konečné pokyny k odjezdu (L. D. Hrouda 11.5.2010) [DOC 26 kB]

Pannonia 2010 - exkurzní průvodce (L. D. Hrouda 12.5.2010 – verze pro tisk) [PDF 3.5 MB]

Stručný průvodce maďarskými delikatesami (V. J. Hroudová) [DOC 25 kB]

 

Fotografie z exkurze:

Martin Macek

 

Jazykovědná literatura:

Příručka „Maďarsky snadno a rychle“ (F. Vymazal, 1896) [PDF]

 

Odborná botanická literatura:

Flora Pannonica [časopis zaměřený na taxonomii a biogeografii maďarské květeny]

Bartha D. et al. (2005): Occurrence of rare tree and shrub species in Hungary. Acta Silv. Lign. Hung. 1: 9-23.

Bölöni J. et al. (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary II. Woodlands and shrublands. – Acta Bot. Hung. 50 (Suppl): 107-148.

Erdős L. et al. (2005): Consequences of an extirpation trial of the tree of heaven (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) on rock grasslands and slope steppes. Tiscia 35: 3-7. [Szársomlyó]

Illyés E. et al. (2009): Classification of semi-dry grasslands vegetation in Hungary. – Preslia 81: 239-260. + elektronický appendix

Király G. (ed.) (2009): Red list of the vascular flora of Hungary. Saját kiadás, Sopron, 73 pp. [maďarsky]

Molnár C. et al. (2008): Vegetation-based landscape regions of Hungary. – Acta Bot. Hung. 50 (Suppl.): 47-58.

Molnár Z. et al. (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands. – Acta Bot. Hung. 50 (Suppl.): 59-105.

 

Zoologické práce:

Vadkerti E. et al. (2003): The Isophya fauna of Mecsek and Villány Hills, SW Hungary (Insecta: Orthoptera). Folia comloensis 12: 73–78.

Varga Z.: (2003): Post-glacial dispersal strategies of Orthoptera and Lepidoptera in Europe and in the Carpathian basin. Proc. 13th Int. Coll. EIS, September 2001: pp. 93-105.

 

Další přírodovědné odkazy:

Sempervivum in Hungary

Chráněná území Maďarska

Plant conservation in Hungary

 

Mapy na internetu:

Mecsek

Bükk