Seznam vybraných publikací / List of selected publications

 

2002

Špryňar P. (2002): Faunistické materiály z chráněných přírodních území středních Čech (Insecta: Coleoptera). – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 16: 7–14.

Špryňar P. (2002): Novinky pražské květeny. – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 16: 40.

Špryňar P. et Ernest L. (2002): Faunistic records from the Czech Republic – 131. Coleoptera: Curculionidae. – Klapalekiana, Praha, 37 (2001): 125–127. [Apion (Kalcapion) semivittatum, Argoptochus quadrisignatus]

 

2004

Cílek V., Mudra P., Ložek V., Špryňar P., Žák V., Obermajer J. et Schmelzová R. (2004): Vstoupit do krajiny. O přírodě a paměti středních Čech. – Středočeský kraj, Praha, 112 p.

Špryňar P. (2004): Bohemia centralis: náplň svazků 1–25. – Bohemia centralis, Praha, 26 (2003): 261–270.

Špryňar P. (2004): Modrásek bahenní v Českém krasu. – Český kras, Beroun, 29 (2003): 4.

Špryňar P. (2004): Jarní vycházka botanická na pahorky řevnické a třebaňské. – Český kras, Beroun, 29 (2003): 52–55.

Špryňar P. (2004): Bibliografický přehled rukopisů o přírodě Prahy uložených na pražském středisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. – Natura Pragensis, Praha, 15: 113–163.

Špryňar P., Doležal T., Mikulenka L., Moravec P., Plecháč J., Pleskač D., Říha J., Strejček J., Šíma A., Trmal A., Urban S., Vonička P. et Zúber M. (2004): Příspěvek k poznání brouků (Insecta: Coleoptera) Českého krasu – výsledky Entomologických dnů 2002. – Bohemia centralis, Praha, 26 (2003): 97–135.

Špryňar P. et Švihla V. (2004): Faunistic records from the Czech Republic – 165. Coleoptera: Cantharidae. – Klapalekiana, Praha, 39 (2003): 130. [Rhagonycha interposita, Malthinus seriepunctatus]

 

2005

Špryňar P. (2005): First records of the rhododendron leafhopper (Graphocephala fennahi) (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae) from the Czech Republic. - Plant Protection Science, Praha, 41: 38-41.

Špryňar P. (2005): Faunistic records from the Czech Republic – 181. Coleoptera: Curculionidae. - Klapalekiana, Praha, 41: 75–76. [Apion (Aspidapion) validum]

Špryňar P. et Kment P. (2005): Notes on the distribution of Metatropis rufescens in the Czech Republic (Heteroptera: Berytidae). – Klapalekiana, Praha, 41: 71–75.

 

2006

Navrátilová Z., Špryňar P. et Marek M. (2006): Řezan pilolistý (Stratiotes aloides) nalezen v Praze. – Natura Pragensis, Praha, 17 (2005): 13–16.

Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 21: 19–24.

Špryňar P. et Honců M. (2006): Brouci čeledí Anthribidae a Curculionidae (Coleoptera) CHKO Kokořínsko. – Bohemia centralis, Praha, 27: 563–572.

Špryňar P. et Schlägelová J. (2006): Jarní botanicko-geologická vycházka za květenou nevápencových hornin Českého krasu. – Český kras, Beroun, 31 (2005): 56–60.

Urban S., Vonička P. (eds.); Černý Z., Gürtler N., Kohn J., Moravec P., Nežerka J., Plecháč J., Průša M., Ryšavý J., Schneider J., Schön K., Strejček J., Škoda R., Špryňar P., Trmal A., Vosecký J. et Vrabec V.: Výsledky Entomologických dnů 2005 – brouci (Coleoptera): Příspěvek k poznání fauny Brd a Středního Povltaví. – Klapalekiana, Praha, 42: 353–385.

 

 

2007

Špryňar P. (2007): Marcela Novotná, učitelka pražských přírodovědců, odešla. – Živa, Praha, 55 (93): XXXVI.

Špryňar P. (2007): Nové a zajímavé nálezy brouků (Insecta: Coleoptera) ze středních Čech. – Bohemia centralis, Praha, 28: 411–417.

Špryňar P. (2007): Botanická exkurze údolím Radotínského potoka z Tachlovic do Chotče. – Český kras, Beroun, 32 (2006): 63-67.

 

2008

Kubíková J., Adámek M. et Špryňar P. (2008): Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodním okraji Prahy na příkladu dvou izolovaných chráněných území – přírodní památka Pitkovická stráň a přírodní památka V hrobech. – Natura Pragensis, Praha, 18 (2007): 183–198. [published in January 2008]

Špryňar P. (2008): Výskyt nutrie říční (Myocastor coypus) u Berounky v Srbsku. – Český kras, Beroun, 33 (2007): 38–39. [published in February 2008]

Špryňar P. (2008): Invazní slunéčko Harmonia axyridis dorazilo do Českého krasu (Coleoptera: Coccinellidae). – Český kras, Beroun, 33 (2007): 40–43. [published in February 2008]

Špryňar P. (2008): Botanická exkurze na Bacín, nejvyšší vrchol Českého krasu. – Český kras, Beroun, 33 (2007): 64–68. [published in February 2008]

Špryňar P. (2008): Faunistic records from the Czech Republic – 252. – Klapalekiana, Praha, 44: 77–79. [Harmonia axyridis] [published in October 2008]

Špryňar P. (2008): Botanická exkurze ze Zdic na Koukolovu horu. – Český kras, Beroun, 34: 54–58. [published in December 2008]

Špryňar P. (2008): Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti. – Český kras, Beroun, 34: 65. [published in December 2008]

Špryňar P., Palice Z. et Soldán Z. (2008): Vycházka za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami z Berouna do Srbska. – Český kras, Beroun, 34: 44–53 + poslední strana obálky. [published in December 2008]

 

2009

Rydlo J. et Špryňar P. (2009): Zprávy o literatuře. – Muzeum a současnost, ser. natur., 24: 68.

 

Home