Contact

Office address: Department of Botany, Faculty of Science, Benátská 2, Prague, 128 43, Czech Republic
e-mail: jarvojta@natur.cuni.cz

Scientific interests

 • Historical ecology
  - long-term effects of former human activities on current vegetation
 • Influence land-use changes on vegetation
  - ecological consequences of abandonment
 • Use of GIS and GPS in geobotany and vegetation ecology
  - data analysis and sampling strategy
 • Plant species distributions and its changes

PhD thesis

I defended my PhD study "Imprints of history in post-agricultural forests" on June 3 2010. My oponents were Olivier Honnay from Katholieke Universiteit Leuven and Lubomír Tichý from Masaryk Universit in Brno.

Research projects

Principal investigator:

 • The effect of secondary succession on plant species diversity on different scales and historical determinants of vegetation in abandoned landscape (2004 - 2006)

Co-investigator:

 • Postglacial migrations from the Alps and Carpathians - Phylogeography of selected plant species (2004 - 2006)
 • Importance of microbiotic crusts on anthropogenic substrates (2005 - 2007)
 • Dynamics of spreading of woody species in central European landscape (2006 - 2008)
 • Involved in BioHab (Biodiversity and Habitats) (2003 - 2005)

Teaching

Lectures and excursions

 • Vegetation of Central Europe I and II (with Pavel Kovář and Jarmila Kubíková) - since 2003
 • Field excursion "Vegetation of Central Europe" (with help of PhD students and local experts) - since 2003
 • Field training on Phytosociology (with help of PhD students and local experts) - since 2001
 • Course in winter ecology (organized by Petr Sklenář)
 • Geobotanical excursion

Presentations (CZ)

Supervising

 • Kopecký, Martin (2006): Vegetation of secondary woodlands in the Doupovské hory hills: historical insight
 • Drhovská, Lucie (2007): The importance of historical landscape structure for current shrubby vegetation
 • Dohnal, Tomáš (2008): Woody species of rural gardens in the Žďárské vrchy hills and preserving Landscape Character
 • Zajíčková, Linda (2009): Factors influencing woody species distribution in the abandoned landscape
 • Brůna, Josef (2009): Modelling of land cover change in abandoned landscape using time series of aerial photography
 • Horčičková, Eva (2010): Effect of wild boar on dry grasslands
 • Kubát, Miloš (2010): Influence of local woody species coverage on herb vegetation on a small spatial scale
 • Bartoš, Michael (in progress): Species diversity of meadows and pastures on small spatial scale
 • Němeček, Jakub (in progress): Influence of coniferous plantations on plant species diversity
 • Klagová, Zuzana (in progress): Effect of canopy openning on undergrowth of pioneer forests
 • Staněk, Ondřej (in progress): Influence of military activities on vegetation diversity in Dokesko

Curriculum vitae

Date of birth: 7th February 1976

Publications

Scientific papers

Other

 • Kovář P, Vojta J(2007): Management nelesních biotopů (Management of non-forest habitats).- In: Čihař M, Hřebík Š, Růžičková J, Třebický V(Eds.): Udržitelný management přírodě blízkých oblastí (Sustainable management of near-natural areas), Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, 90 - 94. Chapter in textbook.
 • Kučera J, Vojtová J, Vojta J(2006): Přírodní památka Hostivické rybníky (Hostivické rybníky Natural Monument).- Český svaz ochránců přírody Hostivice, 72 pp. Popular Science book
 • Vojta J(2002): Doupovské hory, poklad v zakázaném světě (Doupovské Mountains; the treasure in the prohibited world).- Živa, 50/4, 186 - 188. Popular Science Article.

Links

ja (99K)