Dicranum polysetum (dvouhrotec čeřitý)

 

Rostliny vytváří rozsáhlé, volné, lesklé, žlutozelené trsy. Lodyhy asi 3-12 cm i více vysoké, silně bíle později rezavě hnědě vlášenité  (tomentum).  Lístky ( fyloid ) za sucha silně příčně vlnité, přímé nebo srpovitě zahnuté. Z širší báze podlouhle kopinaté, ostře zašpičatělé, na okraji ploché, dole slabě ohrnuté, až pod polovinu délky listu na okraji ostře trnovitě zubaté. Buňky čepele jednovrstevné, prosenchymatické, hladké, neztlustlé. Štět ( seta ) 3-4 cm vysoký, světle žlutý, vzrůstá v počtu 1-5 z jednoho perichaetia ( involucrum ). Tobolka ( capsula ) válcovitá, nakloněná, vyhrblá, světle hnědá, nezřetelně pruhovaná. Nejčastěji roste v jehličnatých lesích, na humózních skalách, vzácněji i v bažinách a močálech; přednost dává kyselému, propustnému, minerálnímu substrátu, proto je obzvlášť častý v borech a na pískovcích. V ČR roste z nížin do (supra)montánního stupně, nad hranici lesa se obvykle nevystupuje.

.

 

Zpět na galerii.