Homalothecium lutescens (hedvábitec žlutý)


 
Mech dosahující až 15 cm délky, roste ve žlutavých, zlatavých nebo žlutozelených rozlehlých kobercích. Lodyhy ( kauloid ) jen na bázi k substrátu přichyceny nepočetnými rhizoidy ( rhizoid ), nepravidelně větvené, větve i za sucha přímé nebo vystoupavé. Lodyžní lístky ( fyloidy lodyžní ) prodlouženě trojúhelníkovitého tvaru s výraznou dlouhou špičkou jsou podélně řáskaté ( řásky ), větevní listy ( fyloidy větevní ) o málo kratší a užší. Okraje lístků obvykle v celé délce, zejména pod špičkou jemně zoubkaté, nepravidelně úzce ohrnuté. Žebro ( střední žebro ) dosahuje obvykle do 60-90 % délky listu a často trnitě končí. Vyskytuje se v otevřených trávnících na vápnitých substrátech a v mohutných kobercích přes drobné vápencové výchozy a skalky, na zdech a při okrajích cest zejména v teplejších vápencových oblastech z nížin do nižších horských poloh, na silikátech vzácně, převážně pak jen na synantropních stanovištích. U nás jde o velmi hojně se vyskytující druh v teplejších vápencových oblastech nižších a středních poloh, v silikátových oblastech roste porůznu na vhodných stanovištích, ve vyšších horských polohách chybí.

 

Zpět na galerii.