Střední žebro


(Foto: vrchol lístku mechu Plagiomnium cuspidatum s hrotitě vybíhavým žebrem)


(Foto: báze lístku mechu Antitrichia curtipendula se silným středním žebrem a několika krátkými, méně výraznými žebry po obou stranách)

U lupenitých játrovek ( stélka frondózní ) je tímto termínem označována silnější, vícevrstevná, střední a obvykle +/- zřetelně ohraničená část stélky. Boční tenčí části stélky se nazývají křídla. U mechů se jedná o vícebuněčnou strukturu na lístcích ( fyloid ), která plní vyztužovací a transportní roli. Žebro může být jednoduché, krátké nebo z lístku jako zbarvený nebo hyalinní chlup vybíhavé), může však chybět nebo být i dvojité (výjimečně mohou být přítomny vedle středního žebra i 2-4 vedlejší žebra).

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 35, 44)

Zpět na terminologický slovník.