Hypnum cupressiforme (rokyt cypřišovitý)


 
Rostliny tohoto mechu jsou většinou plazivé nebo mírně vystoupavé, zelené nebo nahnědlé barvy. Lodyžky ( kauloid ) jsou většinou nepravidelně nebo i +/- pravidelně větvené, asi 3-10 cm dlouhé. Lístky ( fyloid ) jsou z vejčité báze kopinaté, postupně se pak zužují do kratší nebo delší špičky. Na lodyžce jsou většinou sekundárně uspořádány víceméně do plochy a jejich horní poloviny jsou drábkovitě sehnuty směrem k substrátu. Buňky čepele jsou úzké a dlouze protáhlé, červíkovitě prohnuté, na dobře odlišených vydutých křídlech ( křídla ) silně ztlustlé, tečkované. Rokyt cypřišovitý je zřejmě naším nejvariabilnějším druhem, mnohé typy jsou vzájemně habituelně nápadně odlišné. Roste na nejrozmanitějších substrátech, nejčastěji na kamenech a skalách (kyselých i bazických), na zdech, střechách, epifyticky na borce kmenů i epixylicky na trouchnivějícím dřevě, a to obecně od nížin do nejvyšších hor.

 

Zpět na galerii.