Pellia endiviifolia (pobřežnice vápnomilná)


Stélka této lupenité játrovky ( stélka frondózní ) je   asi 1 cm široká, na okraji vlnitá až kadeřavá, někdy na okraji prosvítavá, žebro ( střední žebro ) je tmavě zelené. Vegetativně se často rozmnožuje na podzim pomocí drobných lalůčků vznikajících dichotomicky na konci stélky. Dvoudomý druh, samičí rostliny obvykle poněkud širší oproti samčím. Roste především na bazickém podkladu podél potůčků, v prameništích, na nasáklé mokré půdě, na travertinech. Někdy stačí k výskytu i neutrální reakce půdy. V ČR se vyskytuje od nížin až do horského pásma ve vápencových oblastech porůznu až často (např. Český kras, okolí Prahy, Moravský kras nebo také travertiny v Poodří). Mimo vápencové oblasti je uváděn z mnoha jiných lokalit roztroušeně po celém území republiky.

Zpět na galerii.