Plagiochila asplenioides (kapraďovka sleziníkovitá)


Světle zelené, olivově zelené, hnědozelené až hnědě zelené rostliny této listnaté játrovky ( stélka foliózní )  rostou v řídkých porostech, někdy i vtroušené mezi jiné mechorosty nebo cévnaté rostliny. Lodyžky ( kauloid ) jsou vystoupavé nebo vzpřímené, pouze ojediněle větvené, asi 4-10 cm vysoké, za sucha zkroucené. Podložené lístky ( folia succuba ) jsou asymetricky oválné až široce asymetricky oválné, od lodyžky odstávající nebo slabě bočně k lodyze přitisklé, slabě sbíhavé, nedělené, ploché až konvexní, za sucha svinuté, okraj listů je zubatý. Spodní lístky ( amfigastrie ) jsou nezřetelné. Buňky jsou tenkostěnné s nepatrnými rohovými ztluštěninami ( trigones ). Vegetativní rozmnožování chybí. Tento druh obvykle nalezneme v jehličnatých lesích na polostinných mechatých okrajích lesních cest, stinných vlhkých místech na holé zemi, často též na lesních prameništích. V ČR jde o poměrně hojný druh na celém území v odpovídajících biotopech, a to z pahorkatin do hor.

Zpět na galerii.