Amfigastrie (= spodní lístky)


(Foto: šipkou označená dvoulaločná amfigastrie játrovky Lejeunea cavifolia; ventrální pohled na část rostliny)

(Foto: šipkou označená nedělená amfigastrie játrovky Porella platyphylla; ventrální pohled na část rostliny)

Spodní, ventrální řada lístků ( fyloid ) vyrůstající na lodyžce ( kauloid ) listnatých játrovek (stélka foliózní ) obvykle příčně na podélnou osu lodyžky. Velmi vzácně jsou tvarem shodné nebo alespoň podobné s fyloidy (isofylní, resp. subisofilní typy), většinou jsou však nápadně odlišné (anisofylní typy), a to výrazně menší velikostí, ale i svým tvarem a počtem případných laloků. Obvykle odpovídá jedna amfigastrie jednomu páru fyloidů. Tvarově se můžeme setkat s nedělenými amfigastriemi či amfigastriemi dělenými do laloků. U některých játrovek však mohu amfigastrie také chybět.

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 12, 31, 41, 46, 54)

Zpět na terminologický slovník.