Plagiochila porelloides (kapraďovka podhořankovitá)


Tento druh listnaté játrovky ( stélka foliózní ) je ve většině znaků shodný s druhem Plagiochila asplenioides. Rostliny jsou však poněkud drobnější, spíše sytě zeleně zbarvené a porosty jsou kompaktnější. Lodyžky ( kauloid ) jsou nejvýše 2-4 cm vysoké. Podložené lístky ( fyloid ) ( folia succuba )  jsou poněkud užší, s ojedinělými nebo hojnými, drobnějšími zuby a buňky čepele jsou menších rozměrů. Nejčastěji roste na suchých i vlhčích stinných silikátových i bazických skalách, vzácněji na holé zemi i na tlejícím dřevě či bázích stromů. V ČR jde o hojný druh na celém území, a to z nížin do lesního pásma hor.


Zpět na galerii.