Radula complanata (struhatka zploštělá)Tato listnatá játrovka ( stélka foliózní ) vytváří rozlehlé koberce či povlaky buď samostatné nebo promíšené s jinými druhy játrovek. Lodyžky ( kauloid ) jsou asi 1-2 cm dlouhé a nehojně jednoduše až dvakrát zpeřené, plazivé, přitisklé k substrátu a ploše rozprostřené. Lístky ( fyloid ) jsou nadsazené ( folia incuba ), dvoulaločné, obvykle se vzájemně se kryjící. Svrchní lalok široce oválný, nepřesahující přes lodyhu, spodní lalok obdélníkový až téměř čtverečný. Vegetativní rozmnožování probíhá pomocí deskovitých gem ( gema ), které se tvoří na okraji laloků. Roste především na borce listnatých stromů, vzácněji na borce jehličnatých stromů nebo na skalách. V ČR se vyskytuje roztroušeně, místy hojně z nížin do montánního pásma; lokalit se znečištěním ovzduší v minulosti ubývalo, dnes opět spíše přibývá.

Zpět na galerii.