Thuidium abietinum (zpeřenka jedlová)


Středně veliký mech žlutozelené až zlatohnědé barvy, rostliny rostou ve volných nebo hustých vystoupavých chomáčích. Lodyžky ( kauloid ) pravidelně jednoduše (ploše) pérovitě zpeřené, větve 5-15 mm dlouhé, špičaté nebo tupě zakončené. Lodyžky i větve jsou porostlé četnými větvenými a papilnatými ( papily ) parafyliemi ( parafylie ). Lodyžní lístky ( fyloidy lodyžní ) jsou ze široce vejčité a krátce sbíhavé báze do ostré špičky zúžené, čepel se 2 řáskami ( řásky ), na okraji plochá nebo ohrnutá, zubatá. Tento druh roste na suchých místech v teplých oblastech; preferuje xerotermní travní porosty na skalnatých, sprašových či písčitých podkladech, vyskytuje se také na zídkách, velmi častý je i na osluněných vápencích. 


Zpět na galerii.