Anteridium (= pelatka)

(Foto: průřez části terčovitého seskupení kyjovitých anteridií obklopených /vpravo/ dvěma perigoniálními lístky na vrcholu gametoforu druhu mechu Plagiomnium affine) 

Samčí reprodukční orgán ( gametangium ) mechorostů. Obvykle je protáhle vakovitého či kyjovitého, ale i kulovitého, oválného, případně jiného tvaru, zpravidla s krátkou stopkou. Je kryt pouze jednovrstevným sterilním obalem a obsahuje spermatogenní buňky, které se v dospělosti rozdělí ve dvě buňky, v nichž se vytvoří samčí gamety – spermatozoidy. V době zralosti v apikální části zeslizovatí obal anteridia a spermatozoidy se tak mohou uvolňovat.

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 12, 31, 41, 48, 54)

Zpět na terminologický slovník.