Gametangium (= pohlavní orgán)


Struktury sloužící k pohlavnímu rozmnožování mechorostů vyrůstajících na gametoforech ( gametofor ) (ojediněle i na protonematu - protonema ): samčí pohlavní orgány ( anteridium - pelatka) a samičí pohlavní orgány ( archegonium - zárodečník). 

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 12, 39, 46)

Zpět na terminologický slovník.