Archegonium (= zárodečník)

 


(Foto: skupina archegonií umístěných na spodní straně terče archegonioforu játrovky Marchantia polymorpha)

 
Samičí reprodukční orgán ( gametangium ) mechorostů. Bývá lahvicovitého tvaru s rozšířenou bází obsahující vaječnou buňku (1-3vrstevný obal) a delším zúženým, jednovrstevným krčkem s tzv. kanálkovými buňkami, který může být na vrcholu rozšířen. Současně s dozráním buňky vaječné kanálkové buňky zeslizovatí a uvolní tak cestu spermatozoidům (již bez bičíků) k vaječné buňce (oosféře).

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 12,31. 41, 48, 54)

Zpět na terminologický slovník.