Lamely (= lištny)


(Foto: okrajová část průřezu lístkem mechu Polytrichum commune, kde je apikální buňka lamel rozšířená a vykrojená)

Různě tvarované, ploché deskovité struktury na svrchní (vzácně i spodní) straně žebra lístků ( fyloid ) některých skupin mechů nebo velmi vzácně i na lístcích listnatých játrovek ( stélka foliózní ). Tyto útvary jsou tvořeny v malém (1-3) až velmi vysokém (několik desítek) počtu a probíhají paralelně s podélnou osou lístku. Slouží ke zvětšení asimilační plochy (o čemž svědčí i vysoký obsah chloroplastů), ale také - díky kapilárním prostorám mezi těmito strukturami - k vedení a udržení vody. 

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 26, 39, 63)

Zpět na terminologický slovník.