Limbidium


(Foto: vrchol lístku mechu Plagiomnium cuspidatum)

Výrazně diferenciované okrajové buňky lístků ( fyloid ) některých mechů, které tvoří jedno- až několikařadý (často i vícevrstevný) lem. 

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 65)

Zpět na terminologický slovník.