Mamily


(Foto: příčný řez lístkem mechu Cynodontium fallax)

Buněčné výdutě na svrchní nebo spodní straně buněk lístků ( fyloid ) některých mechů, kdy do těchto struktur zasahuje i buněčné lumen. 

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 65)

Zpět na terminologický slovník.