Sporofyt

sporofyt

(Foto: kleistokarpické sporangium mechu Ephemerum serratum)Diploidní část stélky mechorostů vznikající po oplodnění pohlavních buněk a nasedající na gametofor. Většinou je tvořen nohou (haustorium, pes ), štětem ( seta ) a tobolkou ( capsula ).

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 12, 13, 48, 67)

Zpět na terminologický slovník.