Kurz terénních metod ekologie rostlin a fytocenologie (Fyt-popkurz)

Turnusový terénní magisterský kurs zaměřený na soudobé metody fytocenologie a populační biologie rostlin. Naučíte se vše počínaje sběrem dat (fytocenologických snímků, velikostí rostlin a pod.) a konče počítačovým zpracováním při použití různých softwarových programů.

 

příklady metod:snímkujeme v lese a děláme hemisférickou fotku

fytocenologický snímek (Braun-Blanquetova stupnice, procentická stupnice, hlavičková data)

zakládání trvalých ploch a jejich opětovné dohledání, experimentální ošetření (seč, disturbance apod.)

Ellenbergovy hodnoty

měření parametrů prostředí (pH půdy, hloubka půdy, zrnitost a další metody podle úlohy)

měření zástinu hemisferickou fotografií

měření rostlin v terénu

sběr a vážení semen, biomasy, kalibrace biomasy

měření parametrů na hlízách rostlin

 

software:

Turboveg

Juice

R (různé statistické metody)

CANOCO (nebo vegan v R)

případně nějaké GISové aplikace, například QGIS

Gap Light Analyzer

 


zpět na stránku Tomáše Koubka

2004