Tomáš Koubek

Kontakt:

e-mail: tomas.koubek (zavinac) gmail.com
mobil: +420737449485
tel. škola: +420221951653

adresa: Benátská 2
12801 Praha 2
2. patro, proti schodům

 

Výzkumné zájmy:

infected falcaria Populační biologie rostlin infikovaných systémovými patogeny

studijním systémem je Falcaria vulgaris nakažená systémovou rzí Puccinia sii-falcariae, sebraná demografická data jsou používána ke konstrukci přechodových matic pro nakažené a zdravé rostliny a srovnání jejich růstových rychlostí a dalších parametrů; data o infekci na krajinné úrovni jsou korelována s podmínkami prostředí; vliv choroby na růstovou rychlost populací se ukázal jako malý; další patosystémy, které v poslední době zkoumáme jsou Podosphaera balsaminae na Impatiens noli-tangere (s Janou Chalupníkovou) a Microbotryum na Dianthus carthusianorum (s Klárou Koupilovou a Markem Kasnerem)

 

infected duchesnea Interakce klonality a vlivu patogenů u rostlin

o tento vztah se zajímám zatím na dvou systémech - na systému Duchesnea indica ‒ padlí Podosphaera aphanis, kde choroba je nesystemická;odložená a zase oživená je studie na klonální rostlině Vinca minor nakažené systemickou rzí Puccinia cribrata v podhůří Slovinských alp, naším cílem je zjistit vliv parametrů klonálního růstu na efekt systémových patogenů a také vliv choroby na evoluci klonality; tuto studii doplňuje modelování pomocí modelu Rhizome; na této práci spolupracuji s Tomášem Herbenem, Petrem Dostálem a Jirkou Vaníčkem, který zkoumá vliv prostředí

 

meadow species Klíčení a přežívání semenáčků lučních bylin

šlo o moji diplomovou práci prováděnou na druzích Centaurea scabiosa, Tragopogon orientalis, Carlina vulgaris a Succisa pratensis na osmi lokalitách po Čechách, cílem práce bylo zjistit efekt managementu na klíčení a přežívání semenáčků; většina rostlin reagovala na sečení pozitivně, ale C. scabiosa v jednom roce klíčila více v plochách nesečených, T. orientalis na seč reagoval jen mírně

 

 

plasticity experiments Vztah abundance a plasticity

plasticita je zásadní schopnost rostlin přizpůsobovat se prostředí a jako taková může být zodpovědná za vyšší úspěšnost rostlin a následně i jejich vyšší abundanci v prostředí a na regionální úrovni; plasticitu zkoumáme ve vztahu ke světlu a k živinám; na této práci spolupracujeme s Tomášem Herbenem a Martinem Weiserem

 

 

mangrovove druhy Nutriční složení potravy kahau nosatého v mangrovech Bornea

projekt Stanislava Lhoty, který dlouhodobě zkoumá populaci kahau nosatého (Nasalis larvatus) v Balikpapanském zálivu ‒ v rámci své práce v roce 2015 jsem sbíral vzorky jednotlivých druhů rostoucích v zálivu a po nutričních analýzách zkoumal, zda jsou druhy pravých mangrovů nutričně chudší (jsou), než druhy okolí mangrovů; v roce 2017 jsme založili také trvalé plochy v jednotlivých typech mangrovů a plánujeme na nich fenologická pozorování s Jakubem Hradečným

 

 

Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací:

Souhrnné téma lze nalézt na SISu, všechna témata zde.

Tady se objevují konkrétní nápady:

Vliv vytrvalé a časté choroby (rez Puccinia sii-falcariae) na srpek obecný (Falcaria vulgaris)

Výuka:

Biomy Země (MB120P07) ‒ předmět učený lidmi, kteří v biomu opravdu byli a dělali tam vědu, já mám jednu přednášku o mangrovech

Ekologie a chování organismů (MB120P125) ‒ kurz pro učitelské obory, ekologie jak rostlin, tak živočichů, prezentace zde.

Ekologie rostlin (MB120P35) ‒ základní bakalářská ekologie rostlin od ekofyziologie přes populační po ekologii společenstev rostlin.

Experimentální ekologie rostlin (MB120C14) ‒ kurz, kde si studenti mohou vlastníma rukama zkusit udělat v zahradě nebo laboratoři ekologický experiment, součástí je také čtení literatury

Kurz terénních metod ekologie rostlin a fytocenologie (MB120T109) ‒ týdenní terénní kurz na konci letního semestru, společně s Martinem Weiserem zaštiťujeme populační část, kurz je pro magisterský stupeň

Terénní cvičení z botaniky (MB120T61) ‒ botanický výukový kurz pro bakalářský stupeň

Terénní cvičení z ekologie (MB162T02) ‒ bakalářský kurz vedený formou malých ekologických studií ve skupinách

Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin (MBCPLUS007) ‒ garant + přednáška o chorobách a rostlinách

Vzdělání:

1990‒1997:
gymnázium Jana Palacha, Mělník, studium zakončeno maturitou

1997‒2003:
magisterské studium: Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, téma diplomové práce - Vliv obhospodařování na klíčení a přežívání semenáčků lučních bylin, DP byla zpracována na katedře botaniky v rámci projektu Evropské unie -Transplant a její výstupy byly užity jako vstupní data pro další části tohoto projektu, ukončeno 3.6.2003, titul Mgr.

2003‒2011:
doktorandské studium: Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, téma dizertační práce - Populační biologie rostlin napadených systémovými parazity (PDF)

Zaměstnání:

2005‒2006: katedra botaniky na částečný úvazek na grantu GAČR "Lokální adaptace v rostlinných populacích", webmaster

2006‒2011: katedra botaniky na plný úvazek na Centru pro výzkum biodiverzity

2012-2015: katedra botaniky na plný úvazek jako člen týmu na grantu GAČR "Ovlivňuje fenotypická plasticita rostlinných druhů jejich četnost?"

od roku 2016: katedra botaniky na plný úvazek jako člen týmu na grantu GAČR "Reakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostlin: kombinace fylogenetických a experimentálních přístupů"

Studijní pobyty v zahraničí:

2002-2003: 4 měsíce, Katholieke Universiteit Nijmegen (dnes RU), Department of plant ecology - studium spojeno s pokusem ve skleníku ve spolupráci s Xavierem Picó a dále s konzultací výstupů diplomové práce, financováno z programu Erasmus

2004: týden, Stockholm University, Department of botany - konzultace práce s Johanem Ehrlénem a přednáška na oddělení

2005-2006: 4 měsíce, Radboud University Nijmegen, Department of plant ecology - experiment ve spolupráci s Tamarou van Mölken a Josefem F. Stueferem na projektu zabývajícím se vlivem viru WClMV na Trifolium repens, financováno z Huygens fellowship programu holandské organizace Nuffic

Účast na konferencích:

Starší konference: Zobrazit Skrýt

2009: 9th Clonal plant workshop, Leuven, poster: Spread of rust fungi in clonal plants of Vinca minor

2011: Třetí konference České společnosti pro ekologii , Kostelec nad Černými Lesy, poster: Vliv běžného patogenu na populační
dynamiku Falcaria vulgaris

2012: Desátý klonální workshop v Pekingu, poster: Ramet turnover under differing water levels in Vinca minor, odkaz zde

2012: BES conference in Birmingham, poster: Ramet turnover under differing water levels in Vinca minor

2013: Popbio v Tartu, poster: Does higher plasticity in response to light quality help plants to be more abundant?

2013: První konference skupiny Wild Plant Pathogens (WPP) v Olomouci, přednáška: Matrix models of plant infected by systemic pathogen show low impact of the disease and high influence of the environment

2013: Čtvrtá konference České společnosti pro ekologii , Brno, přednáška: Jsou rostliny s plastičtější reakcí na světlo častější v krajině?

2014: Konference BES v Lille, poster na téma Comparative analysis of plant plasticity to light signals.

2015: Jedenáctý klonální workshop v Třeboni, poster Effect of local pathogen on translocation in clonal plant

2015: Konference BES v Edinburghu, poster na téma Simulated herbivory in 19 meadow species – comparative analysis

2016: Popbio v Třeboni, organizace a poster na téma Plastic changes of SLA in response to shade

2016: Druhá konference skupiny Wild Plant Pathogens (WPP) v Helsinkách, poster: Using Ellenberg‘s indicator values as a proxies for effect of environment in three different wild pathosystems

2017: Konference ČSPE, poster: Using Ellenberg‘s indicator values as a proxies for effect of environment in three different wild pathosystems

Publikace:

K Koupilová, T Koubek, M Kasner, Z Janovský (2023) Anther smut pathogens as important drivers of population dynamics of long-lived perennial plants: A case study of Dianthus carthusianorum. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 125729

P Stiblíková, A Klimeš, JF Cahill, T Koubek, M Weiser (2023) Interspecific differences in root foraging precision cannot be directly inferred from species' mycorrhizal status or fine root economics. Oikos, e08995.

M Sporbert, et al. (2022) Functional traits influence patterns in vegetative and reproductive plant phenology–a multi-botanical garden study. New Phytologist 235 (6), 2199-2210.

T Mašková, T Herben, K Hošková, T Koubek (2022) Shoot senescence in herbaceous perennials of the temperate zone: Identifying drivers of senescence pace and shape. Journal of Ecology, online early

Koupilová, K., Koubek, T., Cornille, A. & Janovský, Z. (2021) Local maladaptation of the anther-smut fungus parasitizing Dianthus carthusianorum. European Journal of Plant Pathology, 160, 365–374.

Klimeš, A., Weiser, M., Koubek, T. & Herben, T. (2021) Evolution of herbs: key to the conundrum might be tolerance not avoidance. Journal of Plant Ecology, 14, 911–919.

Klimeš, A., Koubek, T., Weiser, M. and Herben, T. (2021) Growth plasticity in response to shading as a potential key to the evolution of angiosperm herbs. Plant Ecology 222(3): ‏ 387-396.

Huang, L., Koubek, T., Weiser, M. and Herben, T. (2018) Environmental drivers and phylogenetic constraints of growth phenologies across a large set of herbaceous species. Journal of Ecology 106(4): 1621-1633.

Weiser, M., Koubek, T. and Herben, T. (2016) Root Foraging Performance and Life-History Traits. Frontiers in Plant Science 7:779.

Dostál, P., Weiser, M. and Koubek, T. (2012) Native jewelweed but not other native species displays post-invasion trait divergence. Oikos 122 (11): 1849–1859.

Koubek, T. and Herben, T. (2008): Effect of systemic diseases on clonal integration: modelling approach. Evolutionary Ecology 22 (3): 449-460.

Sklenář, P., Karlík, P., Koubek, T., Scharffová, K., Křivánek, M. and Suchara, I. (2007) Temperature inversion in the sandstone valley of the Křinice river (Bohemian Switzerland National Park); winter measurements. in Sandstone Landscapes. Praha. Academia. ISBN 978-80-200-1577-8. pp 104-109.

Březina, S., Koubek, T., Münzbergová, Z. and Herben, T. (2006): Ecological benefits of integration of Calamagrostis epigejos ramets under field conditions. Flora 201 (6): 461-467.

Pico, X. F. and Koubek, T. (2003): Inbreeding effects on fitness traits in heterocarpic herb Leontodon autumnalis L. Acta Oecologica 24: 289 – 294.

Koubek, T. (2003): Germination and growth of seedlings of meadow herbs under different managements. 54 pp, (MSc. thesis), Depon. in: Lib. Inst. Env. Prot., Charles University, Prague. [in Czech]

Různé:

člen České botanické společnosti a České společnosti pro ekologii

ResearchGate

Osobní:

Ačkoliv žiju od narození v Neratovicích a poslední dobou v Praze, kořeny mám na Vysočině v okolí Pelhřimova (Červená Řečice, Hořepník, Pacov...), odkud pochází oba moji rodiče.
Zajímám se o lesní moudrost (woodcraft) a o táboření v týpí. Dále mne baví různá hudba a hra na různé hudební nástroje, internet, literatura, poezie, focení a kaligrafie.

nahoru


Live Stats For Website