Algologické sbírky

Algologové působící v Praze se vždy tradičně věnovali především mikroskopickým řasám, jejichž studium se dokládá zpravidla jinými prostředky než trvalými herbářovými položkami. Z tohoto důvodu je algologická kolekce nevelká (asi 5000 položek). Obsahuje především pro výuku cennou sbírku řas evropských moří, ale je i badatelsky využívaná. V r. 2009 byla vybraná část sbírkových fondů herbářových položek i trvalých preparátů digitalizována (projekt P. Škalouda, viz http://botany.natur.cuni.cz/algo/database/).