Databáze

Global Plants

Global Plants (plants.jstor.org) je největší databáze svého druhu na světě poskytující obrázky typových položek rostlin ve vysokém rozlišení. Ty pocházejí ze sbírkových fondů více než 330 herbářů z více než 70 zemí celého světa. Global Plants je základním zdrojem informací podporujícím výzkum a výuku v botanice, ekologii a ochranářské biologii. Přispívající herbáře jsou partnery združenými v Global Plants Initiative (GPI). Cílem GPI je digitalizace a následné zprostředkování obrázků typových položek rostlin ve vysokém rozlišení prostředníctvím Global Plants. Herbářové sbírky Univerzity Karlovy jsou partnerem GPI od roku 2013 a digitalizace části typového materiálu PRC byla finančně podpořena americkou nadací Andrew W. Mellon Foundation.

Virtual Herbaria

Virtual Herbaria JACQ je herbářová databáze vyvinuta a spravována Vídeňskou univerzitou, do které příspívají mnohé partnerské herbáře zejména ze střední Evropy. Pražské univerzitní sbírky (PRC) se připojily k Virtual Herbaria v roce 2013, neboť neměli takto kvalitní a funkční databázový systém. Naším primárním cílem, coby partner Global Plants Initiative, je databázování typového materiálu uloženého v PRC, ale také menších ucelených sbírek, výpůjček a přírůstků. Pokud si přejete studovat doklady PRC na Virtual Herbaria klikněte zde a v záložce "Institutions" vyberte "Herbarium PRC".