Sbírka semen a plodů

Sbírka postupně vznikala již od sedmdesátých let 19. století. Po zrušení Německé univerzity v roce 1945 připadla Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Poté se sbírkových fondů ujal Václav Jirásek, který je dále obohacoval a sbírku rozdělil na „Kolekci plodů a semen sebraných na území Československa“ (asi 3 100 položek 1 280 druhů) a „Generální kolekci semen a plodů“ (přibližně 17 500 položek 11 000 druhů z celého světa). Sbírka byla běžně využívána pro pedagogické a badatelské, ale kupř. i forenzní účely. V období 1987-2004 byla sbírka nepřístupná. V té době téměř podlehla zkáze, když byla po založení Ústavu pro životní prostředí přesunuta do nevyhovujících prostor na půdě nad Krajinovou posluchárnou a později do sklepa. V letech 2009 až 2016 postupně probíhala její revitalizace a modernizace, včetně restrukturalizace podle nového systému. Původní dokumentace ke sbírce byla bohužel ztracena, a proto bylo potřeba vytvořit nový digitalizovaný seznam sbírkových položek.

Sbírka plodů a semen je uložena v pracovně doktorandů v 1. patře katedry botaniky, Benátská 2, Praha. V současnosti obsahuje více než 9 500 druhů rostlin z 270 čeledí, přičemž celkový počet sbírkových položek se blíží 25 000. Jednotlivé položky jsou uchovávány v průhledných plastových krabičkách a kartonové krabice s krabičkami jsou uloženy ve skříňkách na ochoze v pracovně doktorandů. Položky ve sbírce jsou řazeny primárně podle čeledí, jednotlivé čeledi jsou seřazeny podle abecedy a druhy v rámci čeledí jsou řazeny také abecedně. Nomenklatura byla aktualizována pomocí databáze BioLib, případně podle seznamu The Plant List (2013).

Sbírka semen a plodů slouží především jako srovnávací sbírka pro paleoekologii a archeobotaniku. Další možnosti využití sbírkových fondů jsou například: studium zoochorie a dalších způsobů šíření rostlin, studium semenné banky, demonstrační materiál při výuce morfologie rostlin a dalších předmětů.

Seznam literatury:

BioLib. BioLib. https://www.biolib.cz
The Plant List (2013). Version 1.1. http://www.theplantlist.org

Původní uložení sbírky před revitalizací
Současné uložení sbírky semen v plastických krabičkách