Zaměstanci

Vedoucí herbářových sbírek:Patrik Mráz; mrazpat@natur.cuni.cz
Kurátoři specializovaných sbírek
Řasy:David Svododa; david.svoboda@natur.cuni.cz
Mechorosty:Zdeněk Soldán; zdenek.soldan@natur.cuni.cz
Houby:Ondřej Koukol; ondrej.koukol@natur.cuni.cz
Lišejníky:David Svoboda; david.svoboda@natur.cuni.cz
Cévnaté rostliny:Jiří Hadinec; echiumj@seznam.cz
Patrik Mráz; mrazpat@natur.cuni.cz
Michal Štefánek; stefim@seznam.cz
Pavel Zdvořák; pavel.zdvorak@natur.cuni.cz
Semena a plody:Adéla Pokorná; adepo@seznam.cz
Databázování a skenování:Lenka Macková; lenka.musilova2@gmail.com
Viera Mrázová; mrazovv3@natur.cuni.cz