MB120P183 - Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)

MB120P76U - Botanika bezcévných rostlin a protistologie (pro učitelské kombinace)

MB120C120 – Cvičení z botaniky bezcévných rostlin

 

zde přednášky a cvičení pouze z mechorostů a lišejníků
 Aktuální přednášku věším na web většinou až po odpřednášení, do té doby zde visí přednášky z minulého akademického roku.

 

MB120P183 - Přednášky pro odborné studium – David Svoboda

Lišejníky 1

Lišejníky 2

Mechorosty 1

Mechorosty 2

 

MB120C120 - Programy praktik pro odborné studium - lišejníky a mechorosty

Lišejníky 1

Lišejníky 2  

Mechorosty 1

Mechorosty 2

 

MB120P76U - Přednášky pro učitele

Mechorosty 1

Mechorosty 2

Lišejníky 1  

Lišejníky 2

 

MB120P76U - Programy praktik pro učitele

9. praktické cvičení

10. praktické cvičení

11. praktické cvičení

12. praktické cvičení