Aneura pinguis (bezžilka mastná)

aneura

 
Lupenitá játrovka ( stélka frondózní ) tmavě zelené barvy, mastně lesklá, masitá, zřídka nepravidelně větvená, 2-8 cm dlouhá a 3-5 mm široká. Dvoudomý druh; samčí rostliny užší a menší než samičí. Na povrchu laločnatých postranních větévek jsou vyvinuta četná antheridia ( antheridium ). Štět  ( seta ) tobolky ( capsula ) 2-8 cm dlouhý, hyalinní. Tobolka oválná, asi 1 cm dlouhá, hnědočervená. Jméno druhu vychází z nepřítomnosti žebra  ( střední žebro ) ve stélce. Tento druh u nás roste jak na kyselém, tak neutrálním nebo vápencovém podkladu, a to od nížin do hor na mokrých loukách, rašeliništích, v potocích, na svazích a na skalách mezi jinými mechorosty, na píscích aj.

Zpět na galerii.