Anomodon viticulosus (klaminka keříčkovitá)


 

Statné, tuhé rostliny (až do 10 cm délky) pokrývající často velké plochy. Lístky ( fyloid ) jsou většinou mírně jednostranné, za vlhka od lodyžky ( kauloid ) silně odstálé, z vejčité baze kopinatě jazykovité, ve špičce zatupělé, se silným žebrem ( střední žebro ) končícím před špičkou. Drobné, okrouhle šestiboké buňky jsou oboustranně, hustě papilnaté ( papily ). Roste poměrně často na zastíněných skalách (nejčastěji bazických), kamenech, zdech, bázích stromů, a to od nížin do hor.

 Zpět na galerii.