Bazzania trilobata (rohozec trojlaločný)


  

Listnatá ( stélka foliózní ) játrovka tmavě zelené až olivově zelené či slabě nahnědlé barvy, rostoucí obvykle v rozsáhlých trsech. Lodyžky ( kauloid ) vystoupavé až vzpřímené, někdy i poléhavé, 5-15 cm vysoké. Rhizoidy ( rhizoid ) hojné na šlahounovitých výběžcích, na lodyhách téměř chybějí. Lístky ( fyloid ) nadsazené ( folia incuba ), silně asymetrické, poněkud srpovité, podlouhle vejčité až nepravidelně jazykovité, na vrcholku poněkud zúžené a příčně uťaté, většinou s 3, vzácně s 2 či 4 ostrými zuby. Spodní listy ( amfigastrie ) v obrysu ± okrouhle čtvercové až nepravidelně ledvinité, na vrcholku nepravidelně ostře 4-5-zubé. Druh bývá velmi vzácně plodný. Roste přednostně ve smrkových lesích, dále v sušších partiích vrchovišť, na pískovcových skalách či na humusu silikátových skal, na tlejících kmenech apod. V ČR je tento druh rozšířen celkem hojně, a to v pahorkatinách a horách.

 

Zpět na galerii.