Calypogeia integristipula (kryjnice Meylanova)


 

Rostliny této listnaté játrovky ( stélka foliózní ) rostou v plochých polštářcích až povlacích. Lístky ( fyloid ) jsou na lodyžce ( kauloid ) volně nebo hustě nadsazené ( folia incuba ), oválné, při bázi nejširší, delší než širší, na špici zaoblené. Spodní listy ( amfigastrie ) v obrysu okrouhlé nebo okrouhle ledvinité, na špičce někdy nepatrně vykrojené, 2-3× širší než lodyha, o 2/3 menší než lístky. Lístky i spodní lístky prodlouženými buňkami nelemované. Buňky jsou bez rohových ztluštěnin ( trigones ), siličná tělíska ve všech buňkách, čirá, po 4-8 v každé buňce. Rozmnožovací tělíska ( gema ) jsou žlutozelená a umístěna na vzpřímených vrcholcích lodyžek. Roste na kyselých až neutrálních, někdy i mírně zásaditých půdách, na zemi ve vlhkých lesích, na březích potoků, na svazích lesních cest, často na hnijícím dřevě, někdy také na rašelině; velmi hojná je na pískovcových skalách, kde povléká často rozsáhlé plochy. V ČR je rozšířena porůznu až hojně v montánním pásmu, řidčeji v podhorském pásmu; vzácně v nížinách. Obecný druh na pískovcích v severních a východních Čechách.

 

Zpět na galerii.