Climacium dendroides (drabík stromkovitý)


 

Žlutozelený nebo zelený mech typický svým stromkovitým vzhledem; dosahuje výšky 2-10 cm. Primární lodyžky ( kauloid ) poléhavé (nebo umístěny pod substrátem) a s četnými rhizoidy ( rhizoid ), sekundární vzpřímené, drobně šupinovitě olistěné, vysoko bez větví a pak náhle stromkovitě větvené. Lístky ( fyloid ) jsou široce trojúhelníkovité, ve špičce hrubě pilovité, řáskaté ( řásky ), žebro ( střední žebro ) dosahuje téměř do špičky lístku. Zpravidla je nalézán pouze sterilní. V ČR roste na vlhkých loukách a jiných mokřadních biotopech, obvykle zastíněných a mírně bazických, můžeme se s ním ale často setkat i v trávě podél cest na sušších stanovištích. Často tvoří (pod povrchem půdy) propojené rozsáhlé klonální populace.

 

Zpět na galerii.