Dicranum montanum (dvouhrotec chlumní)Až do 4 cm vysoký mech rostoucí v těsně sevřených trsech, s lístky ( fyloid ) za sucha silně stočenými až kadeřavými, někdy s ulomenou špičkou, za vlhka jsou lístky přímo odstálé.  Lístky tvarem protáhlé, z úzce kopinaté báze vybíhají v žlábkovitou, na hřbetní straně hustě mamilnatou ( mamily ) špičku. Štět ( seta )   asi 1 cm vysoký, slámově žlutý. Tobolka ( kalyptra ) přímá, podlouhle válcovitá, pravidelná, žlutozelená, pruhovaná.Vegetativní rozmnožování probíhá prostřednictvím malých kopinatých lístků, které se vytváří v chomáčcích v horní části lodyžky a snadno se odlamují. Roste na kořenech a kmenech stromů (listnatých i jehličnatých), ztrouchnivělém dřevě, na lesní půdě a silikátových skalách, nejčastěji v horských, zejména bukových lesích, často i na pískovcích, chybí na vápencích; u nás od nížin do nejvyšších poloh, s těžištěm rozšíření v montánním pásmu.

 Zpět na galerii.