Hylocomium splendens (rokytník skvělý)


Statné, lesklé mechy tvoří rozlehlé bledě až žlutozelené koberce. Lodyžky ( kauloid ) až 20 cm dlouhé, 2-3 × rozvětvené, přičemž větve jsou nápadně uspořádané v jedné rovině. Lodyžky i větve hustě porostlé niťovitě větvenými parafyliemi ( parafylie ). Lodyžní lístky ( fyloidy lodyžní ) jsou přímo odstálé nebo volně střechovitě se kryjící, široce vejčité až kopinaté, vyduté, jen slabě řáskaté ( řásky ), nesbíhavé, ± náhle zúžené v krátkou nebo delší a při bázi zvlněnou špičku, na okraji ploché nebo úzce ohrnuté, zubaté, při bázi někdy celokrajné. Větevní listy ( fyloidy větevní ) jsou zřetelně menší. Žebro ( střední žebro ) je dvojité, dosahuje ¼-2/3 délky listu. Pro tento druh jsou charakteristické sympodiálně se oddělující nové výhonky, které tvoří zřetelná patra a odpovídají ročním přírůstkům. Parafylie jsou dlouhé a mají velmi tenké větve. Roste hojně po celém území ČR na humusu, hlíně a hlínou krytých skalách v lesích i na prosvětlených místech, terasách skal, sutích, v suťových lesích, na březích lesních cest, vzácněji v trávnících, na tlejícím dřevě, častý je i na sekundárních biotopech (haldy, lomy), a to od nížin až po hřebeny hor.

 

Zpět na galerii.