Leucodon sciuroides (bělozubka ocáskovitá)


 

Rostliny tohoto mechu jsou statné, s lodyžkami ( kauloid ) až 5 cm dlouhými, světle i tmavě zeleného zbarvení. Lodyžky jsou plazivé, s přímými nebo (zejména za sucha) nahoru obloukovitě prohnutými větvemi. Lístky ( fyloid ) jsou   za sucha k lodyžce střechovitě přimknuté, často poněkud jednostranné, za vlhka odstálé. Mají srdčitě vejčitý tvar, s ostrou špičkou, bez žebra ( střední žebro ), s nápadnými řáskami ( řásky ). Buňky lístků mají výrazně ztlustlou buněčnou stěnou, v horní části lístku jsou krátké, ve středu protáhlé a při okrajích příčně eliptické, dole v rozích čtvercové. Poměrně často se rozmnožuje vegetativně za pomoci fragilních košťátkovitých shluků gem ( gema )   na koncích větví. V ČR roste vcelku hojně epifyticky na borce stromů, na suchých bazických skalách a na zdech, a to od nížin až do horských poloh.

 

Zpět na galerii.