Marchantia polymorpha (porostnice mnohotvárná) 
Játrovka se stélkou lupenitou ( stélka frondózní ), většinou 4-6 cm (ale i až 15 cm) dlouhou, více méně dichotomicky větvenou. Střední žebro naspodu jen mírně vyniklé, neostře od základního pletiva odlišené. Na povrchu je stélka zřetelně políčkovaná ( dýchací (vzdušné)  dutiny ),   s nápadným soudečkovitými póry ( dýchací póry ). Ventrální šupiny hyalinní nebo téměř hyalinní, vzácněji slabě narůžovělé. Nepohlavní rozmnožování časté, za pomoci mnohobuněčných čočkovitých množilek ( gema ) vytvářených v kalíškovitých útvarech na povrchu stélky. Samčí receptakulum se stopkou 1-3 cm vysokou, terč receptakula mělce laločnatý. Samičí receptakulum se stopkou 2-8 cm vysokou, terč hluboce paprsčitě rozčleněn (viz foto). Roste na nejrůznějším podkladu z nížin do hor. Nejčastěji na holé zemi, na okrajích potoků, mokrých loukách, prameništích, na vlhkých skalách i na ruderálních stanovištích, na zdivu i kamenech, velmi často také na spáleništích (antrakofytní druh).


 Zpět na galerii.