Receptakulum


(Foto: výrazné deštníkovité archegoniofory s receptakuly játrovky Marchantia polymorpha)


(Foto: dlouhé archegoniofory s receptakuly játrovky Preissia quadrata)

 

U játrovek s odvozenějším typem stélek (tzv. složité lupenité stélky - stélka frondózní ) jsou samčí anteridia ( anteridium ) seskupována většinou na povrchu stélky v oválných či terčovitých, obvykle šupinami nebo valem stélky lemovaných útvarech – receptakulích. U některých skupin je receptakulum vyneseno nad povrch stélky na stopkatém výrůstku stélky, tzv. anteridioforu; antheridia jsou pak umístěna na svrchní straně receptakulí. Receptakula s archegonii ( archegonium ) mohou být umístěna ve stélce nebo na jejím povrchu či vytvářet obdobné struktury anteridioforům, tzv. archegoniofory. Jde o stopkaté útvary obvykle terčovitého, polokulovitého, kuželovitého, křížovitého, hvězdicovitě nebo dichotomicky větveného tvaru, archegonia jsou zde však umístěna na spodní straně terminálního terče a stopka archegionoforu je vyšší než stopka anteridioforu.

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 46)

Zpět na terminologický slovník.