Plagiomnium cuspidatum (měřík bodlavý)

Tento poměrně statný mech vytváří porosty světle nebo tmavě zelené barvy, s lodyžkami ( kauloid ) obloukovitě se nad substrátem sklánějícími a dosahujícími délky asi 1,5-4 cm. Lístky ( fyloid ) jsou široce kopinaté, ostře zašpičatělé, na okraji lemované několika řadami prosenchymatických buněk  ( limbidium ) a na své bázi po lodyžce dolů sbíhající. Typickým znakem je pro tento druh vedle tvaru lístků i zubatá čepel (jednoduché zuby) pouze v jeho horní polovině. Buňky čepele jsou kolenchymatické, okrouhle nebo zřetelně oválné. V ČR roste velmi hojně na stinných místech, a to na zemi (často bazické substráty, ale i jinde), na zdech, skalách a kamenech v lesích nebo na bázích dřevin.

Zpět na galerii.