Preissia quadrata (pateřín čtyřdílný)Rostliny této lupenité ( stélka frondózní ) játrovky jsou středně velké, vzácně jednotlivé, spíše ve větších skupinách. Stélky jsou tmavě či šedě zelené, široce pentlicovité, často alespoň s purpurově naběhlými okraji, spodní okraj obvykle purpurově až nachově fialově zbarvený, 1-3cm dlouhé a 5-10 mm široké, dichotomicky větvené, často s adventivními výběžky na vrcholu stélky, nepříliš zřetelně políčkované, s bílými kroužku kolem soudečkovitých dýchacích otvorů ( dýchací póry ), přitisklé k podkladu, se zvlněnými až zkadeřenými okraji. Pletivo asimilační  v jediné vrstvě, dýchací (vzdušné) dutiny jsou nedělené, vyplněné asimilačními vlákny. Samčí i samičí receptakula ( receptakulum ) terminální, stopkatá, s 2 rhizoidálními rýhami. Stopka samčího receptakula 0,5-2 cm vysoká. Samčí terč obvykle téměř okrouhlý, uprostřed vyvýšený a k okrajům ztenčený, na okrajích nepravidelně laločnatý, na spodní straně s hustými šupinami. Samičí terč mělce 4-laločný, na horním okraji dělený 4 žebry, pod každým žebrem je involukrum s 1-2 sporofyty ( sporofyt ). Jde o striktní kalcifyt, roste v ČR porůznu na vlhkých vápencových nebo lokálně bázemi obohacených skalách, humusu skal, sekundárně i ve štěrbinách zdiva (hradní zříceniny, mosty apod.), a to z nížin do hor.

 

Zpět na galerii.