Ptilidium pulcherrimum (brvitec překrásný)Tato listnatá játrovka ( stélka foliózní ) vytváří tmavě zelené až hnědé, husté, kompaktní koberce. Lodyžky ( kauloid ) jsou poléhavé s vystoupavými vrcholky, nepravidelně 1-2× zpeřeně terminálně větvené. Lístky ( fyloid ) jsou hustě nahloučené, vzájemně se překrývající, nepříliš vyduté, se 2-3 laloky, okraje laloků jsou hustě brvité - ciliátní. Spodní listy ( amfigastrie ) jsou podobného tvaru, často i s hlubším zářezem a delšími brvami. Buňky fyloidů s nápadnými, téměř uzlovitými rohovými ztluštěninami ( trigones ), uprostřed listů téměř isodiametrické. Nejčastěji roste na tlejícím dřevě či borce jehličnatých stromů, vzácněji i na skalách. V ČR jde o jeden z nejhojnějších druhů játrovek na našem území; těžiště výskytu leží v submontánním a montánním stupni, avšak zasahuje i do nižších či vyšších stupňů.

Zpět na galerii.