Rhytidium rugosum (čeřitka statná)


Poměrně robustní mech žlutozelené až žlutohnědé, vzácněji zelené barvy, tvořící vystoupavé až téměř vzpřímeně rostoucí, často rozlehlé, vysoké koberce nebo chomáče. Lodyžky ( kauloid ) jsou 6-12 cm dlouhé, nepravidelně či ± pravidelně zpeřené. Větve jsou většinou krátké, ploše rozložené, k vrcholu zúžené, ve špičkách ± hákovitě zahnuté. Pseudoparafylie kopinaté, objímavé. Lístky ( fyloid ) jsou za sucha přitisklé, hustě se překrývající, velmi jednostranné, ze slabě sbíhavé vejčité báze zvolna ostře zašpičatělé, na okraji od báze až do špičky úzce ohrnuté, nahoře zubaté a příčně jamkovitě zprohýbané, čeřité. Větevní listy ( fyloidy větevní ) menší, ± stejného tvaru. Žebro ( střední žebro ) je dosahuje asi 1/2 až 3/4 délky listu, nahoře je někdy rozeklané. Buňky i ve středu čepele jsou různé velikosti a tvaru, ± ztlustlé, úzce čárkovité, prohnuté, nebo krátce zaobleně kosníkové. Velmi vzácně bývá nalézán plodný. V ČR roste na zemi a skalách různého chemismu (častější snad na zásaditém až vápencovém podkladu), hojný je v xerotermních a subxerotermních travních porostech, na kamenitých stráních i na spraších.

 

Zpět na galerii.