Syntrichia ruralis (rourkatec obecný)

Mech tvořící sevřené nebo i rozvolněné, asi 1-4 cm vysoké trsy. Nevětvené lodyhy ( kauloid ) jsou olistěny jazykovitými lístky ( fyloid ) s buňkami (vyjma bazální pošvatě objímající baze) hustě papilnatými ( papily ). Žebro ( střední žebro ) lístků vybíhá v nápadně dlouhý,  bezbarvý (hyalinní) chlup . Za sucha jsou lístky na lodyžce více méně spirálovitě stočené (pak vyniká právě bezbarvý chlup), za vlhka jsou od lodyžky obloukovitě zpět odehnuté. Běžný bazifilní druh rostoucí na holé zemi, vzácněji i epiliticky (na skalách a kamenech) nebo epifyticky (na borce stromů), u nás se vyskytuje od nejteplejších oblastí po alpínský stupeň, často též jako synantropní druh, tedy druh doprovázející člověka.

 

Zpět na galerii.