Tortella tortuosa (vijozub zkroucený)Rostliny tohoto mechu rostou v obvykle rozvolněných, někdy hustých trsech, jsou tmavě zelené až žlutozelené, naspodu hnědavé. Lodyžky ( kauloid )  jsou obvykle 1-4 cm vysoké, s hustým hnědočerveným vlášením. Lístky ( fyloid ) jsou za sucha silně kadeřavě pokroucené, za vlhka odstávající, dlouze úzce kopinaté z přiléhavé báze. Čepel je příčně vlnkatá, rovná, jednovrstevná. Okraje lístků jsou ploché, celokrajné (vroubkované okraji buněk), jednovrstevné. Žebro ( střední žebro ) hrotitě vybíhá. Buňky jsou alespoň ve střední části lístků isodiametrické a papilnaté ( papily ), přecházející z čepele, dorzální povrchové buňky prodloužené, s jednoduchými papilami nad konci buněk. Štět ( seta ) dlouhý, 1-2 cm vysoký, naspodu hnědočervený, v horní části žlutavý. Tobolka ( capsula ) přímá, dlouze válcovitá. Jde o teplomilný druh, rostoucí na bazických horninách a zemi na otevřených, exponovaných stanovištích v termofytiku a mezofytiku; v ČR se vyskytuje hojně v teplých oblastech, v mezofytiku pak roztroušeně na příhodných stanovištích.

Zpět na galerii.