Androeceum

 

(Foto: tmavě zbarvené terče nahloučených anteridií ve vrcholových partiích gametoforů mechu Rhizomnium punctatum)

Útvar na gametofytu mechorostů, který sestává ze samčích pohlavních orgánů ( anteridium ), parafýz (  parafýza ; jsou-li přítomny) a okolních (často modifikovaných) obalných lístků ( lístky perigoniální ).

(viz další informace ve skriptech Váňa 2006; p. 31, 46, 52)

Zpět na terminologický slovník.